Facebook kuvake Twitter kuvake Instagram kuvake

 

Jälkihuolto

 

Fieterissä asuvien lasten jälkihuolto voidaan toteuttaa Fieterin omahoitajan ja Fieteri Avopalvelujen työntekijän yhteistyöllä. Asiakassuunnitelmaneuvottelussa sovitaan yhdessä nuorten ja sosiaalityöntekijän kanssa, miten jälkihuolto olisi paras toteuttaa.

 

Ennen jälkihuollon aloittamista, Fieterissä asuvalla lapsella on mahdollisuus osallistua jälkihuoltonuorten ryhmätoimintaan ja näin verkostoitua muiden nuorten kanssa.