Facebook kuvake Twitter kuvake Instagram kuvake

 

Fieterin tietosuojaseloste

 

Rekisterin nimi:

Ilmottautujarekisteri Alueelliset lastensuojelupäivät.

 

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Fieteri Oy

2297512-4

Törnäväntie 30A

60200 Seinäjoki

044 3291031

[email protected]

 

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

 

Elina Knuuttila

Törnäväntie 30A

60200 Seinäjoki

0443291031

[email protected]

 

 

3. Tietosuojavastaava

Krista Sippola

Törnäväntie 30A

60200 Seinäjoki

[email protected]

 

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä hekilötietoja käytetään:

Tapahtuman ilmoittautumiseen ja tunnistamiseen sekä laskutukseen ja palautekyselyyn. Tietoja ei käytetä jälkimarkkinointiin.

 

 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, ilmoittautumisen varmentamiseksi. Tietoja kerätään myös laskutuksen mahdollistamiseksi.

 

 

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, työpaikan nimi, laskutustiedot, erityisruokavaliot.

 

 

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kuin niitä tarvitaan laskutuksen ja tapahtuman asiakaspalautteen järjestämiseksi. Kuitenkin maksimissaan puolivuotta tapahtuman päivämäärästä.

 

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet.

Henkilö itse tai hänet ilmoittanut henkilö.

 

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja (Google Analyticsin lisäksi) ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 

10. Evästeiden (coocies) käyttö

Evästeitä käytetään vain sivuston kävijämäärän seuraamiseksi (Google Analytics).

 

 

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterin pitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään.

 

 

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä ei tehdä.

 

 

13. Rekisteröidun oikeudet

Reksiteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja hekilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käisttelyä EU:n tieosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.