Facebook kuvake Twitter kuvake Instagram kuvake

 

Fieterin verkkosivujen tietosuojaseloste

Rekisterin nimi:

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten Fieteri Oy (”Fieteri”) käsittelee henkilötietojasi, kun vierailet Fieterin verkkosivuilla. Tämä tietosuojaseloste koskee vain niitä evästetietoja ja muihin vastaaviin teknologioihin perustuvia tietoja, joiden arvioidaan olevan henkilötietoja.

Fieteri voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

 

 

1. Rekisterinpitäjä

Fieteri Oy

2297512-4

Törnäväntie 30A

60200 Seinäjoki

044 3291031

[email protected]

 

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

 

Elina Knuuttila

Törnäväntie 30A

60200 Seinäjoki

0443291031

[email protected]

 

 

 3. Tietosuojavastaava

 

Krista Sippola

Törnäväntie 30A

60200 Seinäjoki

[email protected]

 

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

fieteri.fi -verkkosivuston analysoimiseksi, kehittämiseksi ja tilastoimiseksi kohdennetun mainonnan, viestinnän ja sisällön tuottamiseen sekä markkinointitoimenpiteiden optimoimiseksi.
Henkilötietojesi käsittelyn perusteena on suostumuksesi. Hyväksyt evästeiden käytön, kun selaat verkkosivujamme. Voit kieltää evästeiden käytön evästekäytännössämme kuvatulla tavalla.

 

 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

 

Käsittelemme henkilötietoja tarjotaksemme asiakkaillemme Fieterin palveluita ja ylläpitääksemme asiakassuhteita.

Työnhakijoiden osalta keräämme tietoja työnhakuprosessin tarpeisiin. Työntekijöiden osalta keräämme tiedot, joiden avulla kykenemme hoitamaan työnantajan velvoitteet työsuhteeseen liittyen.

 

 

6. Rekisterin tietosisältö

 

Fieteri kerää henkilötietojasi muun muassa analytiikkatyökalujen (kuten Google Analytics) avulla.

 

 

7. Tietojen säilytysaika

 

Henkilötiedoiksi luettavia evästetietoja säilytetään seuraavasti:

Sivuston käytettävyyteen liittyvät evästeet säilyvät maksimissaan yhden päivän.
Markkinointiin liittyviä pysyviä evästeitä pääsääntöisesti niin kauan, kunnes poistat evästeen tai maksimissaan yhden vuoden ajan.
Yhteydenottolomakkeella ilmoitetut tiedot (esim. työntekijätiedot) säilytetään, kuten laissa on määritelty.

 

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Tietoja (Google Analyticsin lisäksi) ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 

9. Evästeiden (cookies) käyttö

 

Evästeitä käytetään vain sivuston kävijämäärän seuraamiseksi (Google Analytics) sekä sivuston käytettävyyden parantamiseksi.

 

 

10. Rekisterin suojaus

 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterin pitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään.

 

 

11. Automaattinen päätöksenteko

 

Automatisoituja yksittäispäätöksiä ei tehdä.

 

 

12. Rekisteröidyn oikeudet

 

Sinulla on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti koska tahansa oikeus:

saada pääsy henkilötietoihisi (tarkastusoikeus);
vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojesi oikaisemista tai henkilötietojesi täydentämistä;
vaatia henkilötietojesi poistamista; ja
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista (esimerkiksi siksi ajaksi, kun odotat vastausta henkilötietojesi oikaisemista koskevaan pyyntöön).
Sinun on tehtävä oikeuksiesi toteuttamista koskeva pyyntö kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Fieteri voi pyytää sinua varmentamaan henkilöllisyytesi tai tarkentamaan pyyntöäsi ennen sen toteuttamista. Fieteri voi myös kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta tietosuojalainsäädännössä säädetyllä perusteella, jolloin Fieteri ilmoittaa kyseisen perusteen sinulle.

 

 

13. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Sinulla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että Fieteri ei ole käsitellyt henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voit tehdä valituksen sen jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa vakituinen asuin- tai työpaikkasi sijaitsee, tai jossa väitetty tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.

 

Päivitetty 13.11.2020