Facebook kuvake Twitter kuvake Instagram kuvake

 

Palvelut

 

Fieterissä annetaan sijaishuollon ympärivuorokautisia palveluja.
Fieterissä sijoitukset ovat pääosin pitkiä, mutta mikäli paikka on vapaana, voidaan vastaan ottaa myös kiireellisellä sijoituksella olevia lapsia. Fieterissä on kaksi Erityisyksikkö Kieku ja Jyry ja yksi Erityisyksikkö Kaiku vähemmän tukea tarvitseville lapsille. Omahoitaja on tukena lapselle koko sijoituksen ajan. Hän myös pitää huoltajiin ja läheisiin yhteyttä lasta koskevissa asioissa. Fieterissä voidaan järjestää sijoitus myös avohuollon päätöksellä.

 

Fieterin hoitopäivähintaan kuuluu perhetyöntekijän palveluja, joista osa kuuluu hoitopäivähintaan. Perhetyöntekijä tekee perheiden kanssa työtä yhdessä sovittujen tavoitteiden pohjalta. Fieterissä toimii myös vanhempien vertaistukiryhmä.

 

Fieterissä on kaksio, jossa huoltajilla on mahdollisuus yöpyä ja tavata lasta. Tilassa järjestetään tuettujen ja valvottujen tapaamisten lisäksi myös sisarustapaamisia.

 

Jälkihuolto aloitetaan Fieterissä omahoitajan toimesta. Pian mukaan tulee myös Fieteri Avopalvelut työntekijä, joka ottaa päävastuun jälkihuollosta. Fieterin itsenäistymässä olevat nuoret voivat osallistua myös Fieteri Avopalvelujen ryhmätoimintoihin jo ennen varsinaisen jälkihuollon alkamista.

 

Fieterin kiinteistössä sijatsee Pruukin koulun alainen pienluokka. Luokassa on mahdollista saada vahvaa tukea koulunkäyntiin. Luokka on tarkoitettu 1-9 luokkalaisille.

FIETERIN PALVELUT