Facebook kuvake Twitter kuvake Instagram kuvake

 

Erityisyksikkö Kaiku

 

Fieterin arki on aikuisjohtoista ja onnistumisista oppimista. Toimintaa ohjaavat arvot, jotka henkilökuntamme on yhdessä luonut. Elämän pulmista ja haasteista keskustellaan yhdessä ratkaisua hakien, lapsia osallistaen. Fieterin lapsiryhmässä harjoitellaan ryhmän jäsenenä toimimista sekä tuetaan yksilöllistä kasvua.

 

Lapsen yhteydenpitoa hänen läheisiinsä tuetaan asiakassuunnitelmaneuvottelussa sovitulla tavalla.

 

Fieterissä etsitään lapselle sopiva koulupaikka.  Fieterissä toimii myös Seinäjoen kaupungin alainen pienluokka (1-9 luokat). Fieteri tukee lasta sopivan toisen asteen koulupaikan hankinnassa hänen omien vahvuuksiensa ja mielenkiintonsa mukaan.

 

 

  • Paikka 7 lapselle.
  • Henkilöstömitoitus 1.3. (Henkilöstöllä on osaamista neuropsykiatriasta, lastensuojelusta sekä lasten- ja nuorisopsykiatriasta)
  • Kaikun työryhmissä on sekä terveys-, kuntoutus- että sosiaalialan ammattilaisia.
  • Tullessaan yksikköön lapsi on yli 12- vuotias.
  • Fieterin kaksio on asiakasperheiden käytettävissä tapaamisiin, mikäli asiakassuunnitelmaneuvottelussa niin sovitaan.
  • Omahoitaja aloittaa jälkihuollon nuoren kanssa. Lisätietoja jälkihuollosta AVOPALVELUT

 

 

 

Fieterin arvot:

TURVALLISUUS, AIKUISJOHTOISUUS, LUOTETTAVUUS, TAVOITTEELLISUUS, INHIMILLISYYS, PERHEKESKEISYYS