Facebook kuvake Twitter kuvake Instagram kuvake

 

Fieterin avopalvelut

 

Avopalvelut sisältävät kokonaisuudessaan jälkihuoltotyön, ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön eri kokonaisuudet, sekä ryhmätoiminnot ja muut avopalvelut.

 

Tutustu: www.fieteriavopalvelut.fi