Facebook kuvake Twitter kuvake Instagram kuvake

 

Vaativan laitoshoidon yksiköt Kieku ja Jyry

 

Fieterin arki on aikuisjohtoista ja onnistumisista oppimista. Toimintaa ohjaavat arvot, jotka henkilökuntamme on yhdessä luonut. Elämän pulmista ja haasteista keskustellaan yhdessä ratkaisua hakien, lapsia osallistaen. Fieterin lapsiryhmässä harjoitellaan ryhmän jäsenenä toimimista sekä tuetaan yksilöllistä kasvua.

 

Lapsen yhteydenpitoa hänen läheisiinsä tuetaan asiakassuunnitelmaneuvottelussa sovitulla tavalla. Työskentelyn tavoitteena on lapsen palaaminen kotiin, jos kodin olosuhteet sen mahdollistavat.

 

Seinäjoen koulutoimen kanssa etsitään lapselle sopiva koulupaikka.  Fieterissä toimii myös Seinäjoen kaupungin alainen pienluokka (1-9 luokat).

 

  • Paikka 7 lapselle.
  • Henkilöstömitoitus 1.4. (Henkilöstöllä on osaamista haastavasti käyttäytyvien ja neuropsykiatristen lasten hoitoon ja kuntoutukseen.)
  • Kiekun ja Jyryn työryhmissä on sekä terveys- että sosiaalialan ammattilaisia.
  • Tullessaan yksikköön lapsi on 5-12 vuotias.
  • Fieterin kaksio on asiakasperheiden käytettävissä tapaamisiin, mikäli asiassuunnitelmaneuvottelussa niin sovitaan.

 

 

 

Fieterin arvot:

TURVALLISUUS, AIKUISJOHTOISUUS, LUOTETTAVUUS, TAVOITTEELLISUUS, INHIMILLISYYS, PERHEKESKEISYYS