Henkilökunta


Kiekun ja Jyryn  henkilökuntarakenteessa on huomioitu haastavasti käyttäytyvien lasten tarpeet. Henkilökunnassa on sekä miehiä, että naisia ja heillä on laaja kokemus lastensuojelun ja lastenpsykiatrian kentältä. Henkilökunnan koulutukset tukevat lastenpsykiatrista osaamista ja henkilökunnan työssäjaksamista tuetaan. Aikuisten hyvin toimiva yhteistyö ja iloinen ilmapiiri, luovat lapsille mahdollisuuden luottaa aikuisiin. 

 

Fieteri

Törnäväntie 30A
60200 Seinäjoki
044-3291 034
fieteri(at)fieteri.fi
Mainostoimisto Web Tech Design