Vaativan laitoshoidon yksiköt Kieku ja Jyry


Molemmissa vaativa laitoshoidon yksiköissä, Kiekussa ja Jyryssä on asuintilat seitsemälle lapselle. Tullessaan yksikköön lapsi on 5-12- vuotias. Henkilökunnalla on vahva osaaminen haastavasti käyttäytyvien ja psyykkisesti oireilevien lasten kanssa toimimisesta. Työryhmässä on kymmenen työntekijää,  sekä miehiä, että naisia. Lasta kasvatetaan ja autetaan ymmärtämään oman toimintansa seuraukset, ristiriitatilanteet käydään aina läpi ja tilanteet viedään loppuun asti. Lasta rajataan turvallisesti. Tärkeä elementti on omahoitajasuhde. Tunnetyöskentely on tärkeässä roolissa, lasta autetaan tunnistamaan ja nimeämään omia tunteitaan. Lapsessa huomataan aina hyvät puolet ja tehdään ne näkyväksi. Työskentelyn tavoitteena on hyvän itsetunnon rakentaminen.

 

Koulu muodostaa oleellisen osan lapsen arkea. Yksiköistä tehdään tiivistä yhteistyötä Seinäjoen koulutoimen kanssa, jotta lapselle järjestyy sopiva koulupaikka. Tarvittaessa Fieterissä voi käydä kotikoulua ohjaajien tukemana, yhteistyössä Seinäjoen koulutoimen kanssa.

 

Perhe on osa lapsen kuntoutusta ja hoitoa koko Fieteriin sijoituksen ajan. Perhetyötä viedään eteenpäin asiakassuunnitelmaneuvottelussa sovituin periaattein. Vanhempien on helppo tulla yksikköön ja juoda kahvit, viettää aikaa lapsen kanssa ja keskustella ohjaajien kanssa mieltä askarruttavista asioista. Vanhemmat voivat tarvittaessa yöpyä Fieterissä olevassa kaksiossa. Tarvittaessa lisätukea työskentelyyn on mahdollista  saada Fieterin perheohjaajalta.

 

Lapsille on viihtyisät tilat ja oma huone, jotka luovat hyvät puitteet kasvulle. Tavoitteena on lapsen palaaminen kotiin, jos olosuhteet sen mahdollistavat. Fieterissä on myös mahdollista asua täysi-ikäiseksi saakka. Fieterin arki on aikuisjohtoista ja onnistumisista oppimista. Kaverisuhteiden tukeminen on tärkeä osa arkea ja Fieterin lapsiryhmässä harjoitellaan ryhmän jäsenenä olemista ja oman roolin löytymistä. 

 

Fieteri

Törnäväntie 30A
60200 Seinäjoki
044-3291 034
fieteri(at)fieteri.fi
Mainostoimisto Web Tech Design