Henkilökunta


Kaikun henkilökuntarakenteessa on huomioitu haastavasti käyttäytyvien lasten- ja nuorten tarpeet. Työryhmään kuuluu sosionomeja, sairaanhoitajia, lastenhoitaja ja nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja. Henkilökunnassa on sekä miehiä, että naisia ja heillä on laaja kokemus lastensuojelun ja lastenpsykiatrian kentältä. Henkilökunnan koulutukset tukevat lastenpsykiatrista osaamista ja henkilökunnan työssä jaksamista tuetaan. Ohjaajien hyvin toimiva yhteistyö ja iloinen ilmapiiri takaavat lapsille mahdollisuuden luottaa aikuisiin. 

 

Fieteri

Törnäväntie 30A
60200 Seinäjoki
044-3291 034
fieteri(at)fieteri.fi
Mainostoimisto Web Tech Design