Kaiku


Asumisyksikkö Kaikussa on asuintilat seitsemälle lapselle. Kaksi huoneista on pieniä yksiöitä, joissa voi turvallisesti harjoitella itsenäistymistä asumisyksikön yhteydessä ennen täysi-ikäisyyttä. Tullessaan Kaikuun lapsi on 10-14-vuotias. Henkilökunnalla on vahva osaaminen haastavasti käyttäytyvien ja psyykkisesti oireilevien lasten kanssa toimimisesta. Henkilökunnassa on kahdeksan työntekijää, sekä miehiä, että naisia. Kaikussa pyritään löytämään lapsen vahvuudet, hänelle sopiva harrastus ja peruskoulun jälkeen jatko-opiskelupaikka. Hänen itsetuntoaan vahvistetaan onnistumisten kautta.  Lasta tuetaan hänen kasvaessaan kohti nuoruutta ja aikuisuutta. Hän opettelee ikätasoisia taitoja ja ottamaan vastuuta omasta elämästään.  Perheet ovat mukana kasvatustyössä asiakassuunnitelmaneuvottelussa sovitulla tavalla

 

Koulu muodostaa oleellisen osan lapsen arkea. Kaikusta tehdään tiivistä yhteistyötä Seinäjoen koulutoimen kanssa, jotta lapselle/ nuorelle järjestyy sopiva koulupaikka. Tarvittaessa Fieterissä voi käydä kotikoulua ohjaajien tukemana, yhteistyössä Seinäjoen koulutoimen kanssa.

 

Perhe on osa lapsen kuntoutusta ja hoitoa koko Kaikuun sijoituksen ajan. Perhetyötä viedään eteenpäin asiakassuunnitelmaneuvottelussa sovituin periaattein. Vanhempien on helppo tulla Kaikuun ja juoda kahvit, viettää aikaa lapsen kanssa ja keskustella ohjaajien kanssa mieltä askarruttavista asioista. Vanhemmat voivat tarvittaessa yöpyä Fieterin yhteydessä olevassa kaksiossa. Tarvittaessa lisätukea työskentelyyn on mahdollista  saada Fieterin perhetyöntekijältä.

 

Lapsille on viihtyisät tilat ja oma huone, jotka luovat hyvät puitteet kasvulle. Tavoitteena on lapsen palaaminen kotiin, jos olosuhteet sen mahdollistavat. Fieterissä on myös mahdollista asua täysi-ikäiseksi saakka. Fieterin arki on aikuisjohtoista ja onnistumisista oppimista. Kaverisuhteiden tukeminen on tärkeä osa arkea ja Fieterin lapsiryhmässä harjoitellaan ryhmän jäsenenä olemista ja oman roolin löytymistä. 

 

Fieteri

Törnäväntie 30A
60200 Seinäjoki
044-3291 034
fieteri(at)fieteri.fi
Mainostoimisto Web Tech Design