Tervetuloa Fieterin sivuille!


Fieteri on lastensuojeluyksikkö Seinäjoen kaupunkialueella. Keskeisen sijaintinsa vuoksi Fieteristä on hyvät yhteydet kouluihin ja muihin tarvittaviin tukipalveluihin. Myös kaikki harrastusmahdollisuudet ovat käden ulottuvilla.

 

Fieterin erityisosaaminen on lastenpsykiatrinen kuntoutus- ja hoito 5-14- vuotiaille lapsille. Fieterissä on asumisyksiköt Kieku, Jyry ja Kaiku. Kieku ja Jyry ovat vahvemmin resursoituja vaativan laitoshoidon yksikköjä. Kaiku on tavallinen asumisyksikkö. Kaikki asumisyksiköt ovat seitsemänpaikkaisia. Fieteriin tulevilla lapsilla on usein hankaluutta kaverisuhteissa, koulunkäynnissä ja muissa sosiaalisissa suhteissa. Fieterin osaava ja pysyvä henkilökunta vastaa turvallisesti lapsen haastavaan käyttäytymiseen. Fieterissä lapsi kasvaa ja vahvistuu onnistumisten kautta. Kaikkea toimintaa ohjaavat arvot, jotka pitkäaikainen henkilökunta on yhdessä luonut ja hyväksynyt.

 

 

Fieteri

Törnäväntie 30A
60200 Seinäjoki
044-3291 034
fieteri(at)fieteri.fi
Mainostoimisto Web Tech Design