Avopalvelut


Arviointijakso/Avohuollon sijoitus

 

Arviointijakso on Fieterin tiloissa tapahtuvaa lyhytaikaista lastensuojelun laitoshoitoa. Arviointijakso voi tapahtua avohuollon sijoituksena.

Arviointijakson aikana on tarkoitus arvioida sijoitettavan lapsen fyysistä ja psyykkistä kuntoa ja tilannetta suhteessa perheeseen sekä iänmukaiseen elämään. Arviointijakson aikana arvioidaan myös sijoitettavan lapsen haastavuutta, lapsen elämän riskitekijöitä, lasta tukevia asioita sekä lapsen ja per-heenjäsenten välistä vuorovaikutusta.

Arviointijakson tarkoituksena voi olla myös haastavasti käyttäytyvän lapsen kotona asumisen tukeminen. Perhe voi sijoituksen aikana hengähtää ja samalla Fieterissä kartoitetaan toimivia keinoja perheelle lapsen kanssa toimimiseen.

 

Tehostettu perheohjaus liitettynä lapsen sijoitukseen

 

Fieterin vuorokausihintaan sisältyy 4 tuntia perheohjausta kuukaudessa. Tämän lisäksi lapsen sijoitukseen Fieterissä on mahdollisuus liittää tehostettua perheohjausta. Tehostettua perheohjausta voidaan käyttää esimerkiksi:

  • vanhemmuuden tukemiseen
  • kun lapsi on kotiutumassa Fieteristä
  • kun lapsi on kotiutunut ja perhe tarvitsee vielä tukea
  • liitettynä arviointijaksoon

 

Tukihenkilö

 

Fieteri järjestää tukihenkilötoimintaa Fieteristä kotiutuvalle lapselle tai nuorelle, mutta palvelua on mahdollista ostaa myös muille, kuin Fieteriin sijoitetuille lapsille ja nuorile. Tukihenkilö tukee lasta hänen elämäänsä liittyvissä asioissa. Työskentely tapahtuu asiakassuunnitelmaneuvottelussa sovittujen tavoitteiden pohjalta. Tukihenkilö voi esimerkiksi harrastaa lapsen kanssa tai auttaa häntä läksyjen teossa. Hän on lapsen tukena antaen hänelle aikaa ja aikuisen läsnäoloa. Tukihenkilö voi auttaa itsenäistyvää nuorta uuteen elämänvaiheeseen liittyvissä asioissa. Tukihenkilö tukee lasta hänen elämäänsä liittyvissä asioissa.

 

Jos lapsi on ollut sijoituksessa Fieterissä, tukihenkilönä on lapsen omahoitaja. Jos lapsi ei ole ollut sijoitettuna Fieteriin, tukihenkilönä toimii Fieterin perheohjaaja. Tarvittaessa tukihenkilönä voi olla myös joku muu ohjaajista.

 

Fieteri

Törnäväntie 30A
60200 Seinäjoki
044-3291 034
fieteri(at)fieteri.fi
Mainostoimisto Web Tech Design